top of page
jag hugger madonna.png
10398575_1230230320920_2779300_n.jpg
7B91ED2A-C2E0-49EC-8EB1-C69334A7DEA0_1_2

Konsten öppnar dörren till en plats som inte vill annat än att få finnas till.

Utan skäl, mål eller mening, en dörr till en plats på insidan, bortom orden.

Konst är en värld av upplevelse.

bottom of page